Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gminie Konstantynów

W związku z partycypacyjnym charakterem, nowotworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju, w dniu 19 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy możliwość do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat problemów oraz potrzeb społeczności lokalnej mieli mieszkańcy Gminy Konstantynów.  Uczestnicy spotkania aktywnie wzięli udział w dyskusji na temat mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń obszaru objętego LSR.  Zgłoszone przemyślenia i uwagi z pewnością przyczynią się do budowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Mieszkańcom Gminy Konstantynów dziękujemy za poświęcony czas oraz za zaangażowanie podczas spotkania.

DSC_0533.JPG

DSC_0534.JPG

DSC_0536.JPG

DSC_0537.JPG

DSC_0540.JPG

DSC_0542.JPG