Elektroniczne konsultacje

Informujemy, że w ramach prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020 zostały uruchomione elektroniczne konsultacje strategii pod adresem: konsultacje@blgd.eu

Mają one na celu bieżące kontaktowanie się w najważniejszych kwestiach i przemyśleniach dotyczących kreowania kierunków rozwoju obszaru objętego LSR oraz informowania nas o problemach jakie występują na terenie gminy z propozycją ich rozwiązania.

Wszystkich aktywnych mieszkańców zapraszamy do przesyłania wszelkich spostrzeżeń i pomysłów na powyższy adres.