Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gminie Wisznice

W perspektywie finansowej 2014-2020 obszar działania BLGD obejmuje 19 gmin powiatu bialskiego. W każdej gminie członkowskiej przeprowadzane są spotkania konsultacyjne ze społecznością lokalną, których celem jest zdefiniowanie problemów mieszkańców, określenie priorytetów kierunków działania jak również przeanalizowanie mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń obszaru objętego LSR.

W dniu  dzisiejszym tj. 27 sierpnia 2015 r. odbyło się już 11 takie spotkanie. Zorganizowane zostało w Urzędzie Gminy w Wisznicach. Konsultacje z przedstawicielami różnych grup społecznych przeprowadziła Pani Dorota Demianiuk.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkania za przybycie i dyskusję.

DSC_0623.JPG

DSC_0624.JPG

DSC_0626.JPG

DSC_0629.JPG