Dożynki Powiatowe

Zapraszamy mieszkańców obszaru objętego LSR do udziału w indywidualnych konsultacjach społecznych dot. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020. Konsultacje odbędą się przy stoisku promocyjnym BLGD podczas Dożynek Powiatowych dnia 30 sierpnia 2015 r. w miejscowości Misie Gmina Międzyrzec Podlaski

PLAKAT-2015.jpg