Spotkanie konsultacyjne w Kodniu.

Kolejne spotkanie z cyklu ,, Konsultacje społeczne? odbyło się w dniu 28 sierpnia 2015r. Tym razem swoimi problemami społecznymi  podzielili się z nami mieszkańcy gminy Kodeń. Cieszymy się z faktu, iż każde kolejne przeprowadzone spotkanie wnosi nowe pomysły, wnioski, uwagi. Uczestnicy konsultacji wykazują się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem w tworzenie nowej lokalnej strategii rozwoju. Warto zaznaczyć, że mieszkańcy poszczególnych gmin, uczestniczących we wcześniejszych spotkaniach, zaczynają dostrzegać coraz więcej mocnych stron i szans obszaru oraz zastanawiać się nad zagrożeniami oraz słabymi stronami. Przejawem zainteresowania dalszą sytuacją społeczną naszego regionu, są wpływające maile z pomysłami, uwagami, a także pytaniami dotyczącymi tworzenia LSR, za które serdecznie dziękujemy. Zapraszamy również do dalszej współpracy oraz na kolejne spotkania, których harmonogram znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.blgd.eu

DSC_0649.JPG

DSC_0653.JPG

DSC_0648.JPG

DSC_0635.JPG

DSC_0636.JPG

DSC_0642.JPG

DSC_0646.JPG