Punkt konsultacyjny

Szanowni Państwo!

Na potrzeby tworzenia nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność otworzyliśmy Punkt Konsultacyjny. Zależy nam na zaangażowaniu jak najszerszego grona mieszkańców zamieszkujących teren Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania w wyznaczaniu kierunków rozwoju obszaru. W związku z tym serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Punkt konsultacyjny mieści się w Biurze Bialskopodlaskiej LGD przy ul. Jana III Sobieskiego 22 w Białej Podlaskiej.

W punkcie konsultacyjnym mają Państwo możliwość wyrażenia swojej opinii na tematy związane z tworzeniem nowej LSR, uzyskania informacji o założeniach programu Leader 2014-2020, a także pozyskać materiały informacyjne.