Informacja

Szanowni Państwo,

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w dniu 31 grudnia 2015r. złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Wniosek o wybór  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.  Dokument obejmuje 17 gmin wiejskich oraz dwie miejskie powiatu bialskiego.

Przygotowanie dokumentu, który będzie w nadchodzącym okresie podstawą do wdrażania zapisanych działań, poprzedzone było wieloma spotkaniami 
i konsultacjami z Państwa udziałem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, samorządom, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom za czynny udział w budowaniu dokumentu.