Formularze wniosków

Dnia 27 lipca 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała na stronie internetowej formularze wniosków w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami.

Dokumentacja w ramach inicjatywy Leader