Konsultacje społeczne

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że w związku z wejściem w życie nowych Wytycznych nr 2/1/2016 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz zmianą rozporządzenia w sprawie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 zaktualizowała poniższe dokumenty:

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu bialskiego do zapoznania się z zamieszczonymi dokumentami oraz zgłaszania ewentualnych uwag na poniższym formularzu w formie elektronicznej na adres : biuro@blgd.eu lub osobiście w biurze BLGD do dnia 4 października 2016 r.