Zakończenie I naboru wniosków w BLGD

 W dniu 23 listopada 2016 r. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zakończyła pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W ramach naboru do Biura BLGD wpłynęło: 

Podejmowanie działalności gospodarczej

Liczba złożonych wniosków

Wnioskowana kwota pomocy

Limit środków

19

1 900 000,00 zł

900 000,00 zł

Rozwijanie działalności gospodarczej

Liczba złożonych wniosków

Wnioskowana kwota pomocy

Limit środków

9

2 700 000,00 zł

900 000,00 zł

Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarcza
na obszarze objętym LSR:

– w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub

– w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub

– w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

Liczba złożonych wniosków

Wnioskowana kwota pomocy

Limit środków

0

0,00 zł

200 000,00 zł