Posiedzenia Rady

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniach 13 – 15 grudnia 2016 r. (wtorek, czwartek) 
o godz. 16.00 w Biurze BLGD w Białej Podlaskiej przy ul. Sapieżyńskiej 2/15

odbędą się posiedzenia Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze 1/2016 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW na lata 2014-2020.