Protokół nr 4/2016

Protokół z ostatniego posiedzenia Rady BLGD z dnia 28 grudnia 2016 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.