Konsultacje społeczne

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w procedurze aktualizacji:

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu bialskiego do zapoznania się z zamieszczonymi dokumentami oraz zgłaszania ewentualnych uwag na poniższym formularzu w formie elektronicznej na adres : biuro@blgd.eu lub osobiście w biurze BLGD do dnia 13 kwietnia 2017 r.