Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach wdrażania LSR przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zatwierdzeniu lokalnych kryteriów wyboru operacji przez Walne Zebranie Członków w dniu 20 kwietnia 2017r poprzez podjęcie uchwały nr 6/W/2017.