Informacja

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o przedłużeniu naboru pracownika na stanowisko Specjalisty.
Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku mogą składać wymagane dokumenty osobiście do dnia 12 maja 2017r w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko Specjalisty” w biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w godzinach 8.30-15-30.