Szkolenia

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania rozpoczyna cykl spotkań szkoleniowych dotyczących warunków przyznania pomocy oraz przygotowania dokumentacji konkursowej z zakresu „Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej”.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu bialskiego do udziału w szkoleniach..

Jednocześnie przypominamy, że korzystanie ze wsparcia oferowanego przez BLGD jakim jest szkolenie oraz indywidualne doradztwo jest jednym z kryteriów punktowanych przy ocenie wniosków.

 

Harmonogram szkoleń