Protokół 1/2017

Protokół z pierwszego posiedzenia Rady Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 19.06.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.