Przesunięcie terminu naborów wniosków

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, o konieczności odwołania ogłoszonych dnia 12 czerwca 2017 r. naborów wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

  • nr 8/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
  • nr 9/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej,
  • nr 10/2017 w zakresie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych,
  • nr 11/2017 w zakresie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych, w terminie od dnia 30 czerwca 2017 do dnia 14 lipca2017

Nabór zostaje odwołany z uwagi na konieczność skompletowania nowego składu Organu Decyzyjnego w związku z rezygnacjami członków z pełnionych funkcji. Brak pełnego składu Rady uniemożliwia rzetelną i prawidłową ocenę składanych przez Państwa wniosków.

 

Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków w zakresie przedsiębiorczości w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w powyższych zakresach zostanie ogłoszony po zaakceptowaniu nowego terminu przez Samorząd Województwa Lubelskiego.