Protokół 4/2017

Protokół z czwartego posiedzenia Rady Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 30.06.2017r. w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.