„Polska Smakuje”

Agencja Rynku Rolnego udostępniła stronę internetową      www.polskasmakuje.pl oraz darmową aplikację umożliwiającą konsumentom wyszukanie lokalnych wytwórców żywności. Zachęcamy lokalnych producentów wytwarzających żywność do rejestrowania się na stronie wwww.polskasmakuje.pl na której będzie można prezentować swoje produkty.