„Indywidualne doradztwo”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że termin indywidualnego doradztwa dotyczącego wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przesuniętego naboru wniosków został wydłużony do dnia 4 sierpnia 2017 r. 
Jednocześnie przypominamy, że :
  • indywidualne doradztwo polega na przesłaniu w formie elektronicznej lub osobistym dostarczeniu do Biura BLGD w pełni wypełnionej dokumentacji konkursowej (wniosek, biznesplan oraz załączniki BLGD) we wskazanym terminie,
  • w związku z dużym zainteresowaniem zbliżającym się naborem wniosków prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia daty oraz godziny spotkania,
  • Wnioskodawcy, którzy skorzystają ze szkolenia/ spotkania informacyjnego i indywidualnego doradztwa otrzymają punkty przy ocenie wniosku.
Termin naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zaplanowano na:
16 – 31 sierpień 2017 roku.
Nabór obejmuje następujące zakresy tematyczne:
  • nr 8/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
  • nr 9/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej,
  • nr 10/2017 w zakresie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych,
  • nr 11/2017 w zakresie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych.