Protokół 6/2017

Protokół z szóstego posiedzenia Rady Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 17.07.2017r. w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.