Protokół 7/2017

Protokół z ostatniego posiedzenia Rady Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 20.07.2017r. w ramach naborów wniosków które odbyły się od 29 maja do 12 czerwca 2017r. w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.