Wyniki naboru 2/2017

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zmianach na liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 2/2017 – ,,Imprezy promujące obszar objęty LSR”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach naboru wniosków 2/2017 w zakresie tematycznym:,,Imprezy promujące obszar objęty LSR”.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminu Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.