Protokół 14-2017

rotokół z ostatniego posiedzenia Rady Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 04.10.2017r. w ramach naborów wniosków które odbyły się od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2017r. w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.