Wyniki naboru 9/2017

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 9/2017 w zakresie Rozwijanie działalności gospodarczej:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.