Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza do konsultacji społecznych w zakresie dokonania zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji do finansowania:

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu bialskiego do zapoznania się z zamieszczonymi dokumentami oraz zgłaszania ewentualnych uwag na poniższym formularzu w formie elektronicznej na adres :  biuro@blgd.eu lub osobiście w biurze BLGD do dnia 17 listopada 2017 r.