Wyniki naboru 1/2018

W ramach naborów wniosków 1/2018 ,, Liczba nowych oraz istniejących lokalnych produktów promujących obszar LSR” nie wpłynęły żadne wnioski.