ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z DORADZTWA!!!

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w zakresach: rozwijania działalności gospodarczej oraz tworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, Biuro Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania zaprasza do korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie uzyskania szczegółowych informacji
o warunkach ubiegania się o wsparcie oraz uzyskanie pomocy przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów. W związku z dużym zainteresowaniem wspomnianymi naborami zachęcamy do wcześniejszego kontaktu w celu ustalenia terminu doradztwa.

Doradztwo jest świadczone od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.