Wyniki naboru 9-9A/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zmianach na listach w ramach naboru wniosków 9-9A/2018 – „ Imprezy promujące obszar LSR.”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 8/2018 – „ Publikacje o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR.”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie Regulaminy Konkursu Grantowego – rozdział IX,  Wnioskodawcy służy prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.