Zapytanie Ofertowe

Biała Podlaska, dnia 16.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt oraz wykonanie gadżetów reklamowych

Zadanie będzie realizowane w ramach podziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji”.

I. Zamawiający:

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania

ul. Bialska 30

21-542 Leśna Podlaska

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt oraz wykonanie zwijanych butelek na wodę – białych – 500 szt.

III. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:

  • Opracowanie projektów graficznych gadżetów (Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do przygotowania gadżetów).
  • Nadruk na gadżetach jednokolorowy.
  • Dostarczenie w/w gadżetów do siedziby Biura BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15, 21-500 Biała Podlaska

IV. Termin wykonania zamówienia:

  • 5 czerwiec 2018 r.

V. Miejsce składania ofert

Oferty można składać w następujący sposób:

  • drogą mailową w formie skanu na adres: biuro@blgd.eu

VI. Termin składania ofert:

  • Ofertę należy złożyć do 21 maja 2018 r.