Wyniki naboru 12-12A/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 12/2018 – „Imprez aktywizujące społeczeństwo na obszarze objętym LSR.”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie Regulaminy Konkursu Grantowego – rozdział IX,  Wnioskodawcy służy prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.