Wyniki naboru 26/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zmianach na liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 26/2018 ,,Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.”

Lista-operacji-wybranych-do-finansowania-uwzględniająca-zmiany

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 26/2018 –,,Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.”

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.