Informacja o szkoleniu!

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, parafie i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe i instytucje kultury zainteresowane aplikowaniem o środki z zakresów:

  • Imprez promujących obszar objęty LSR
  • Szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych

na spotkanie informujące o możliwości finansowania oraz przybliżenia zakresów naborów.

Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Odbędzie się

18 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska

Zapraszamy!