Zaproszenie na wyjazd studyjny do Puszczy Białowieskiej.

Zaproszenie na wyjazd studyjny do Puszczy Białowieskiej

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w ramach realizacji Planu Komunikacji, zaprasza lokalnych liderów do udziału w wyjeździe studyjnym do Puszczy Białowieskiej, który odbędzie się w dniach
15 – 17 września 2019r. Wyjazd obejmuje prezentację oraz zwiedzanie terenów szlaków turystycznych i najciekawszych miejsc Puszczy Białowieskiej przy udziale przewodnika, spotkanie z LGD Puszcza Białowieska oraz konferencję dotyczącą szlaków turystycznych. Zgłoszenie proszę potwierdzić mailowo przesyłając na adres: biuro@blgd.eu do 16.08.2019r.