Aktualizacja zapytanie ofertowe 4 W 2019 – Wytyczenie szlaku nordic walking

Uwaga! Nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego 4/W/2019 w związku z powyższym zmieniono termin składania ofert, który wydłużono o 3 dni. Nowy termin składania ofert: 17.10.2019r.