Wyniki naboru 4/2019

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach oceny protestu wniesionego w ramach naboru wniosków 4/2019 „Rozwijanie działalności gospodarczej”

Lista operacji wybranych do finansowania uwzględniająca ocenę protestu.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 4/2019 – „Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 13 Procedury obsługi naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji do finansowania przez BLGD, Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.