Dnia 26 sierpnia 2021 roku Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania podpisała umowę na przygotowanie i realizację Międzynarodowego Projektu Współpracy ,,Wspólnie-Aktywnie-Lokalnie-Kulinarnie”

Działając w Partnerstwie z Lokalną Grupą Ziemi Siedleckiej, Stowarzyszeniem Perły Mazowsza- LGD oraz DEUTSCHLAND LEADER-Regionalmanagement Dübener Heide/ LAG Dübener Heide Sachsen zrealizujemy szereg działań w celu rozwoju infrastruktury turystycznej oraz promocji produktów lokalnych na obszarze powiatu bialskiego.

Wartość całego projektu to 759 292,00 zł, z czego na zadania zaplanowane przez BLGD przypada 374 774,00 zł.

Pełni energii i zapału ruszamy z działaniami aby jak najszybciej udostępnić mieszkańcom 19 nowych szlaków nordic walking wyposażonych w wiaty-ławostoły zadaszone oraz szlak kulinarny, zrzeszający restauracje serwujące pyszne dania stworzone na bazie produktów lokalnych. W ramach projektu zostaną wydane także mapy, materiały promujące projekt oraz udostępniona zostanie mobilna aplikacja zawierająca wszystkie stworzone przez BLGD szlaki turystyczne.

Tak wiec będzie aktywnie, smacznie i zdrowo!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania PROW 2014-2020.