Zaproszenie

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania opracowuje nową Strategię Rozwoju Lokalnego dla mieszkańców obszaru. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, którym nie jest obojętny rozwój naszego regionu do udziału w pracach nad naszym wspólnym dokumentem, a także w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań potrzebnych do realizacji przez LGD. W przypadku pytań/uwag prosimy o kontakt: tel. 83 343 39 97, e-mail: biuro@blgd.eu