Wynik naboru 3/2022

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 3/2022 – „Liczba wydarzeń/imprez”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 13 Procedury obsługi naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji do finansowania przez BLGD, Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.