Wyniki naboru 1/2023

Treść: Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 1/2023 „Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 13 Procedury obsługi naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji do finansowania przez BLGD, Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.