Informacja

W dniu 14 grudnia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Prezes Stowarzyszenia Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania Pan Mariusz Kostka, podpisała Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

BLGD otrzymała do dyspozycji  3 000 000 euro na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju na obszarze 17 gmin wiejskich i 2 miast wchodzących w skład wieloletniego i bardzo owocnego  partnerstwa.

W związku z tym, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim samorządom z naszego obszaru, organizacjom i osobom zaangażowanym w cały proces opracowywania nowej lokalnej strategii rozwoju.