Informacji o konsultacjach społecznych

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego LSR do konsultacji społecznych w sprawie dokonania zmian w LSR polegających na przesunięciu środków  finansowych pozostałych po przeprowadzonych naborach w ramach celów:

Cel ogólny I: Ograniczenie ubóstwa i wzrost gospodarczy poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa stanu środowiska na obszarze objętym LSR;

Cel ogólny II: Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego i naturalnego obszaru objętego LSR.

Łączna kwota wolnych środków wynosi 102 054,05 EUR co przy kursie 4.00 PLN/EUR stanowi odpowiednio: 408 216,20 PLN.

Zarząd Bialskopodlaskiej Lokalne Grupy Działania proponuje przeznaczyć wolne środki na dwa wskaźniki:

  • Liczba wydarzeń/imprez” – 43 737,45 EUR (Cel ogólny II – 2.2.1 Działania promujące obszar LSR);
  • Liczba szkoleń” – 58 316,60 EUR (Cel ogólny III – 3.1.1 Wsparcie doradcze i szkoleniowe)

Mając na uwadze dobro mieszkańców obszaru działania BLGD, proponujemy przeznaczyć dostępne środki na działania, które od zawsze cieszą się ogromną popularnością oraz w większym stopniu zaspokoją potrzeby społeczności lokalnej, co w konsekwencji przyczyni się do efektywnej realizacji założonych celów w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  Duże znaczenie w podjęciu decyzji o przeznaczeniu środków miał termin rozliczenia operacji, który upływa w czerwcu 2024r.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach. Formularze uwag można przesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@blgd.eu, bądź dostarczyć osobiście do Biura Bialskopodlaskiej LGD: ul. Sapieżyńska 2/15, 21-500 Biała Podlaska.

Konsultacje trwają do 18 marca 2024 r.