Jesteś tutaj:

Kategoria: O nas

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania

została powołana w marcu 2006r. Swoim zasięgiem BLGD obejmuje 17 gmin powiatu bialskiego. W ramach sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” realizowaliśmy w latach 2007 – 2008 działania wypracowane w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla powiatu bialskiego. Były to głównie działania szkoleniowe, informacyjne oraz promocyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju turystyki, pobudzania lokalnych inicjatyw, a także konieczności zachowania naturalnego i kulturalnego dziedzictwa naszego regionu. W styczniu 2009 roku aplikowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego o środki finansowe na działania Osi 4 – Leader w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” (PROW 2007 ? 2013)                       i pozyskaliśmy dofinansowanie.Wszystkie swoje działania BLGD prowadzi zgodnie z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju, która jest podstawą do realizacji podejścia LEADER na naszym terenie.

W dokumencie tym zawarliśmy też główne cele i przedsięwzięcia, które skierowane są
w stronę, poprawy jakości życia poprzez rozwój turystyki w regionie objętym LSR w tym przez tworzenie szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą oraz rozwój przedsiębiorczości usługowej
i turystycznej;Zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru objętego LSR
w tym przez zachowanie ludowych tradycji regionalnych i lokalnych,  ochronę tradycyjnych walorów przyrodniczych regionu oraz zachowanie elementów architektury świeckiej i sakralnej, tradycyjnej dla regionu; Aktywizacji mieszkańców, wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój aktywności mieszkańców regionu w tym przez aktywizację mieszkańców, wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój aktywności mieszkańców regionu, rozwój zorganizowanych form aktywności społecznej oraz przez wsparcie doradcze i szkoleniowe dla  organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Przedsięwzięcia skierowaliśmy w stronę utworzenia i rozwoju turystycznego szlaku wodnego
w dolinie Bugu i Krzny wraz z infrastrukturą:

 • Krzna (Międzyrzec Podlaski – Biała Podlaska ? Neple ? 60 km drogą lądową),
 • gminy ? Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol,
 • Bug (Sławatycze ? Terespol- Borsuki ? 81 km drogą lądową),
 • gminy ? Sławatycze, Kodeń, Terespol, Rokitno, Janów Podlaski, Konstantynów,

Utworzenia i rozwoju struktury rowerowych szlaków turystycznych obejmujący wszystkie gminy LSR wraz z infrastrukturą oraz utworzenia i rozwoju struktury konnych szlaków turystycznych obejmujący wszystkie gminy LSR wraz z infrastrukturą, utworzenia Szlaku Wiosek Tematycznych
i utworzenia Wiejskich Centrów Aktywności Społecznej.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania dąży do tego aby bezustannie się rozwijać i przez to być aktywnym partnerem w obszarze. Ponadto w zawartej umowie z Urzędem Marszałkowskim istnieje zapis o przygotowaniu i realizacji Projektu Współpracy z innym LGD. W związku z tym podejmujemy intensywne działania w celu pozyskania nowych partnerów z krajów UE.

Biuro Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • Poniedziałek  8.00 – 16.00
 • Wtorek           8.00 – 16.00
 • Środa              8.00 – 16.00
 • Czwartek        8.00 – 16.00
 • Piątek              8.00 – 16.00

 

Pracownicy Biura Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

1.  Agnieszka Kazimierska

Kierownik Biura

tel. 83 343 39 97

tel. Kom. 790 710 176

e- mail: akazimierska@blgd.eu

 

2. Małgorzata Kożuchowska

Starszy Specjalista

tel. 83 343 39 97

e- mail: m.kozuchowska@blgd.eu

 

3. Emilia Maleńczyk

 Starszy Specjalista

 tel. 83/343-39-97 

e-mail: e.malenczyk@blgd.eu

4. Joanna Pawluk
Specjalista
tel. 83/343-39-97 
e-mail:  j.pawluk@blgd.eu

 

Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych w ramach których będą realizowane operacje

     Określenie celów strategicznych i szczegółowych przedstawiono jako doprecyzowanie wizji przyświecającej działalności LGD. Stanowią zwięzłe sformułowanie i jasne określenie tego co chcemy osiągnąć. Zostały tak przygotowane aby dokładnie wpisywały się do ram jakie zostały określone
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich Osi 4 Leader.

Cele i Przedsięwzięcia:

I. Poprawa jakości życia poprzez rozwój turystyki w regionie objętym LSR

I.1 Tworzenie i promocja szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą.

I.2 Rozwój przedsiębiorczości usługowej i turystycznej.

 Przedsięwzięcia:            

1.A. Tworzenie i rozwój turystycznych szlaków wodnych w dolinie Bugu i Krzny wraz
z infrastrukturą:

 • Krzna (Międzyrzec Podlaski – Biała Podlaska ? Neple ? 60 km drogą lądową), gminy ? Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol,
 • Bug (Sławatycze ? Terespol- Borsuki ? 81 km drogą lądową), gminy ? Sławatycze, Kodeń, Terespol, Rokitno, Janów Podlaski, Konstantynów,

1.B. Tworzenie i rozwój turystycznych szlaków rowerowych wraz  z infrastrukturą.

1.C. Tworzenie i rozwój turystycznych szlaków konnych wraz z infrastrukturą.

II. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru objętego LSR

II.1 Zachowanie ludowych tradycji regionalnych i lokalnych.

II.2 Ochrona tradycyjnych walorów przyrodniczych regionu.

II.3 Zachowanie elementów architektury świeckiej i sakralnej, tradycyjnej dla regionu.

Przedsięwzięcie:

 • Tworzenie Wiosek Tematycznych i łączącego ich szlaku.
III. Aktywizacja mieszkańców, wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój aktywności mieszkańców regionu

III.1 Aktywizacja mieszkańców i rozwój zorganizowanych form aktywności społecznej.

III.2 Wsparcie doradcze i szkoleniowe dla organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 Przedsięwzięcie:

 • Tworzenie Wiejskich Centrów Aktywności Społecznej.

 

 

Do góry