Aktualności

Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych w ramach których będą realizowane operacje

     Określenie celów strategicznych i szczegółowych przedstawiono jako doprecyzowanie wizji przyświecającej działalności LGD. Stanowią zwięzłe sformułowanie i jasne określenie tego co chcemy osiągnąć. Zostały tak przygotowane aby dokładnie wpisywały się do ram jakie zostały określone
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich Osi 4 Leader.

Cele i Przedsięwzięcia:

I. Poprawa jakości życia poprzez rozwój turystyki w regionie objętym LSR

I.1 Tworzenie i promocja szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą.

I.2 Rozwój przedsiębiorczości usługowej i turystycznej.

 Przedsięwzięcia:            

1.A. Tworzenie i rozwój turystycznych szlaków wodnych w dolinie Bugu i Krzny wraz
z infrastrukturą:

  • Krzna (Międzyrzec Podlaski – Biała Podlaska ? Neple ? 60 km drogą lądową), gminy ? Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol,
  • Bug (Sławatycze ? Terespol- Borsuki ? 81 km drogą lądową), gminy ? Sławatycze, Kodeń, Terespol, Rokitno, Janów Podlaski, Konstantynów,

1.B. Tworzenie i rozwój turystycznych szlaków rowerowych wraz  z infrastrukturą.

1.C. Tworzenie i rozwój turystycznych szlaków konnych wraz z infrastrukturą.

II. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru objętego LSR

II.1 Zachowanie ludowych tradycji regionalnych i lokalnych.

II.2 Ochrona tradycyjnych walorów przyrodniczych regionu.

II.3 Zachowanie elementów architektury świeckiej i sakralnej, tradycyjnej dla regionu.

Przedsięwzięcie:

  • Tworzenie Wiosek Tematycznych i łączącego ich szlaku.
III. Aktywizacja mieszkańców, wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój aktywności mieszkańców regionu

III.1 Aktywizacja mieszkańców i rozwój zorganizowanych form aktywności społecznej.

III.2 Wsparcie doradcze i szkoleniowe dla organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 Przedsięwzięcie:

  • Tworzenie Wiejskich Centrów Aktywności Społecznej.

 

 

Biuro czunne jest codziennie 🙂

Biuro czunne jest codziennie 🙂

Do góry