ANKIETA – KONSULTACJE SPOŁECZNE – zachęcamy do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo!

 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania rozpoczęła pracę nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru na lata 2014-2020. Aby podsumować dotychczasowe działania a także zaplanować nowe rozwiązania, które wspólnie z Państwem podejmiemy w nadchodzącej perspektywie finansowej zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Wypełnioną ankietę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@blgd.eu, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: ul. Jana III Sobieskiego 22, 21-500 Biała Podlaska. 

  Ankieta_BLGD w formacie docx

  Ankieta_BLGD w formacie pdf