Spotkania konsultacyjne

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania realizując działanie ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader ? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rozpoczyna spotkania konsultacyjne na obszarze planowanym do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu bialskiego do udziału w spotkaniach, które będą poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. Państwa wiedza przyczyni się  do tworzenia  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Harmonogram najbliższych spotkań:

Lp.

Miejsce

Data

Godzina

1

Urząd Gminy Sosnówka

06.08.2015 r. (czwartek)

10:00

2

Urząd Gminy Tuczna

10.08.2015 r. (poniedziałek)

9:00

 

Kolejne terminy spotkań konsultacyjnych wkrótce.