Zespół roboczy spotkanie

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza  przedstawicieli różnych grup społecznych (przedsiębiorcy, organizacje społeczne, pozarządowe, defaworyzowane, niepełnosprawne,  długotrwale bezrobotne, młodzież, kobiety po 50 roku życia, rolników itp.)  na spotkanie do prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 ? 2020.
Spotkanie zespołu roboczego odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2015 r. o godz. 14:00 w restauracji ?SKALA? ul. Artyleryjska 1, 21 -500 Biała Podlaska