Harmonogram najbliższych spotkań konsultacyjnych:

Lp.

Miejsce

Data

Godzina

1

Urząd Gminy Konstantynów

19.08.2015 r. (środa)

10:00

2

Urząd Gminy Rossosz

20.08.2015 r. (czwartek)

10:00

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Konstantynów i Rossosz do udziału w spotkaniu konsultacyjnym które będzie poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru planowanego do objęcia LSR. Podczas spotkania zostaną również przedyskutowane problemy społeczności lokalnej. Zgłoszone wnioski, przyczynią się do określenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2014 -2020.