Cele LSR- Konsultacje

Prace nad tworzeniem celów w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dobiegły końca. Zostały one opracowane na podstawie: przeprowadzonych konsultacji w gminach członkowskich BLGD, licznych ankiet elektronicznych,  a także uwag i spostrzeżeń, które wpłynęły  na skrzynkę e-mailową, w formie arkuszy pomysłów oraz indywidualnych przemyśleń mieszkańców w Punkcie Konsultacyjnym BLGD.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się
z opracowanymi celami nowej LSR oraz zgłaszania ewentualnych uwag do 11.12.2015r. (piątek) w  Punkcie Konsultacyjnym BLGD.